Villkor

Vänligen läs igenom och följ dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen plinkocasino-se.click. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren bör du avstå från att använda webbplatsen.

Användning av webbplatsen

Webbplatsen plinkocasino-se.click tillhandahålls för att erbjuda information och tjänster relaterade till [ämne]. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att endast använda den på ett sätt som är i enlighet med gällande lagar och förordningar samt inte bryter mot gällande immateriella rättigheter.

  • Du ansvarar för att behålla konfidentialiteten för ditt användarkonto och lösenord.
  • Eventuell olaglig eller obehörig användning av webbplatsen kan ge upphov till ett straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar.
  • Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till webbplatsen vid brott mot dessa användarvillkor.

Innehåll på webbplatsen

Allt innehåll på webbplatsen plinkocasino-se.click är endast för informationssyften och kan inte ses som rådgivning eller rekommendationer. Vi ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller föråldrad information som kan finnas på webbplatsen.

Du ansvarar själv för att bedöma och använda innehållet på webbplatsen på eget ansvar. Vi friskriver oss från ansvar för skada som kan uppstå genom användning av webbplatsen eller relaterat innehåll.

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över innehållet eller tillgängligheten av dessa webbplatser och tar inget ansvar för dem eller eventuell skada som kan uppstå genom användning av dem.

  • Vi garanterar inte pålitligheten, äktheten eller lämpligheten av informationen på externa webbplatser.
  • Eventuell kontakt mellan dig och en tredje part via länkar på vår webbplats sker på egen risk.